Soru:

Amerika E) Güneydoğu Asya 25. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanall

Amerika
E) Güneydoğu Asya
25. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli
bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sa-
yesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kateden
gemilerin yolları kısalmış, zaman ve yakıt giderle-
rinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı za-
manda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için önemli
bir gelir kaynağı da olmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle
bir gelire sahip değildir?
B) Panama
unanistan
D)
Almanya
A) Misir
OA
E) irah
)
A
17

Amerika E) Güneydoğu Asya 25. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sa- yesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kateden gemilerin yolları kısalmış, zaman ve yakıt giderle- rinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı za- manda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı da olmuştur. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir gelire sahip değildir? B) Panama unanistan D) Almanya A) Misir OA E) irah ) A 17

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster