Soru:

25. IV le CVO Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın- da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası et

25.
IV
le
CVO
Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın-
da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası
etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu
ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır.
Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzer-
gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu
güzergâhı durumundadır?
AJ I
C) III
D) IV E) V
A
2013 - YGS. TIPKI BASIM

25. IV le CVO Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasın- da önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzer- gâhlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu güzergâhı durumundadır? AJ I C) III D) IV E) V A 2013 - YGS. TIPKI BASIM