Soru:

2014 - YGS / SOS 27 5. 8 Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu, insan eliyle açılmıştır? E)

2014 - YGS / SOS
27
5.
8
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden
hangisindeki su yolu, insan eliyle açılmıştır?
E)
D) IV
C) III
A)
BIT
26. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar, insan
tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda
incan faaliyetleri sınırlanmaktadır.

2014 - YGS / SOS 27 5. 8 Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu, insan eliyle açılmıştır? E) D) IV C) III A) BIT 26. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar, insan tarafından yoğun olarak kullanılırken elverişsiz alanlarda incan faaliyetleri sınırlanmaktadır.

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster