Soru:

TEST O AYT 4. IV .III Ülkeler, son yıllarda turizmde görülen olumsuzlukları azaltmak ve sahip olduğu turizm varlıklarını korumak

TEST O AYT
4.
IV
.III
Ülkeler, son yıllarda turizmde görülen olumsuzlukları azaltmak
ve sahip olduğu turizm varlıklarını korumak için bazı önlemler
almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda oluşturulan doğa koru-
ma alanları ile milli parklar sayesinde turizm değeri olan alanlar
koruma altına alınmaktadır.
E) V
Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralanmış böl-
gelerin hangisinde millî parklar daha yoğundur?
B) I C) III
D) IV
A) 1

TEST O AYT 4. IV .III Ülkeler, son yıllarda turizmde görülen olumsuzlukları azaltmak ve sahip olduğu turizm varlıklarını korumak için bazı önlemler almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda oluşturulan doğa koru- ma alanları ile milli parklar sayesinde turizm değeri olan alanlar koruma altına alınmaktadır. E) V Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralanmış böl- gelerin hangisinde millî parklar daha yoğundur? B) I C) III D) IV A) 1

Uluslararası Örgütler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster