Soru:

D Kanada, Meksika ve ABD'nin ekonomik yönden diğer ül- kelerden daha güçlü olaması amacıyla kurulan bölgesel ekonomik örgüt aşağ

D
Kanada, Meksika ve ABD'nin ekonomik yönden diğer ül-
kelerden daha güçlü olaması amacıyla kurulan bölgesel
ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt Yayınları
A) OECD
B) IME
C) AB
0
D) NAFTA
E) OPEC

D Kanada, Meksika ve ABD'nin ekonomik yönden diğer ül- kelerden daha güçlü olaması amacıyla kurulan bölgesel ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt Yayınları A) OECD B) IME C) AB 0 D) NAFTA E) OPEC

Uluslararası Örgütler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
8-9. soruları haritadan yararlanarak cevaplayınız.
Aşağıdaki haritada NATO'nun kurulduğu 1949 yılından
2020 yılına kadar olan sınır değişimi gösterilmiştir.
5. "...Avukat, Zeliş'in kalkmak üzere olan son Urla-Izmir
otobüsüne doğru koştuğunu gördü. Zeliş'in

Coğrafya

Uluslararası Örgütler Soru Çözümü

8-9. soruları haritadan yararlanarak cevaplayınız. Aşağıdaki haritada NATO'nun kurulduğu 1949 yılından 2020 yılına kadar olan sınır değişimi gösterilmiştir. 5. "...Avukat, Zeliş'in kalkmak üzere olan son Urla-Izmir otobüsüne doğru koştuğunu gördü. Zeliş'in elinde küçük bir bohça, yanında da bir delikanlı vardı. Zeliş, avukatın yanına gelince durdu, yanındaki delikanlıyı göstererek: - Buydu! Evlendik. Nikahtan geliyoruz! Teşekkür ederiz avukat bey! Avukat merakla sordu: Peki, şimdi nereye böyle acele acele? Zeliş karşılık verdi: - Izmir'e! Tütün işlemeye! Mağazalar açıldı artık... Çalışacağız... Hakkınızı helal edin avukat bey! Avukat iki genci kavuşturmuş olmanın verdiği huzurla seslendi Zeliş'e: - Yolunuz açık olsun. Güle güle!..." Necati Cumalı'nın “Tütün Zamanı" adlı eserindeki bu diyaloğa bakılarak Yeni Türk Devleti'nde aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir? 1982 1999 1955 1949 1952 2017 2020 2009 2004 A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi D) Üniversite reformunun yapılması E) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi 8. Buna göre, NATO'ya 1955 yılında katılan ülke aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Polonya B) Fransa D) Kanada C) Almanya E) Bulgaristan 6. 1016mb 1014mb 9. Aşağıdakilerden hangisi NATO kurucu ülkelerinden biri değildir? 1012mb A) ABD B) Ingiltere D) Norveç C) Fransa E) İspanya 10. III 3000 m Yukarıdaki basınç alanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11 2000 m 8°C 1000 m Om A) Alçak basınç alanıdır. B) Kuzey Yarım Küre'dedir. C) Kış mevsiminde ayaz yaşanma ihtimali yüksektir. D) Hava akımı çevreden merkeze doğrudur. E) Yükselici hava hareketi yaşanır. Deniz 7. Havanın durgun ve sıcaklık dağılışı üzerinde sadece yükselti faktörünün etkili olduğunu varsaydığımızda yukarıdaki şekil üzerinde numaralandırılarak gösterilen merkezlerin sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. Volkanik faaliyetler II. Salgınlar III. Kuraklık IV. Tsunami Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin meydana gelmesinde doğrudan veya dolaylı olarak insan etkisinden söz edilemez? 1 11 III A) B) 3 °C 13 °C 18 °C 12 °C 3°C A) I ve IV B) I ve II D) II ve III 17 °C -2 °C -12 °C -12 °C 17 °C C) D) EN C) I ve III E) III ve IV -2°C -2°C 3 °C 13 °C 13 °C