Soru:

9. Bir ülke nüfusu içindeki genç nüfus oranının azal- masıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) İş gücü oranı azalır / B) Nüfus dinamizmini kaybeder. Üretim oranlarında a

9. Bir ülke nüfusu içindeki genç nüfus oranının azal-
masıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) İş gücü oranı azalır /
B) Nüfus dinamizmini kaybeder.
Üretim oranlarında azalma başlar.
D) Devletin harcama kalemleri azalır.
Demografik harcamalar azalır.

9. Bir ülke nüfusu içindeki genç nüfus oranının azal- masıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) İş gücü oranı azalır / B) Nüfus dinamizmini kaybeder. Üretim oranlarında azalma başlar. D) Devletin harcama kalemleri azalır. Demografik harcamalar azalır.