Soru:

40. New nirle- 1. Amacı, üye ülkelerin mevcut potansiyellerini de- ğerlendirmektir. II. Türkiye öncülüğünde kurulan ekonomik ve

40.
New
nirle-
1. Amacı, üye ülkelerin mevcut potansiyellerini de-
ğerlendirmektir.
II. Türkiye öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel
bir örgüttür.
III. Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerden oluşmakta-
dır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatına (KEI) ait değildir?
A) Yalnız
a
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
21221312
10
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT-SOSYO

40. New nirle- 1. Amacı, üye ülkelerin mevcut potansiyellerini de- ğerlendirmektir. II. Türkiye öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür. III. Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerden oluşmakta- dır. Yukarıdaki özelliklerden hangileri Karadeniz Eko- nomik İşbirliği Teşkilatına (KEI) ait değildir? A) Yalnız a B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) II ve III 21221312 10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT-SOSYO

Uluslararası Örgütler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster