Soru:

3. Tekrar Testi 3. Aşağıda A ve B Olkelerinin nüfus özellikleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir -1.7 232 31.627.506 80.889.50

3. Tekrar Testi
3. Aşağıda A ve B Olkelerinin nüfus özellikleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir
-1.7
232
31.627.506
80.889.505
Nüfus artış hizi (binde)
Nüfus miktari
Nüfusun ikiye katlanma süresi (yil)
Kişi başına düşen milli gelir (ABD dolan)
43.4
2946
75.615
Olkelerin nüfus miktan, nüfus artiş hızları gibi bazı özellikleri birbirinden farklidir. Ülkelerin bu farklı özellikleri, nüfuslarıy-
la ilgili birbirinden farkli uygulamalar geliştirmelerine neden olmaktadır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ve nüfus artış hızı do-
şük ülkeler nüfus artiş hızını artırmaya, gelişmişlik düzeyi düşük ve nüfus artiş hızı yüksek ülkeler ise nüfus artış hizini
azaltmaya çalışmaktadır.
Buna göre A ve B Olkeleri ile ilgili;
L iki ülkenin gelişmişlik düzeyleri ve nüfus artış hızlan farklı olduğundan uyguladıklan nüfus politikalar da farklıdır.
IL A Qlkesinin nüfus özellikleri dikkate alındığında nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması beklenir.
III. B Olkesinin nüfus miktarı fazla oldugundan nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması beklenir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
E) Il ve III
D) I ve III.
C) I ve II.
B) Yalnız III.
A) Yalnız
lentilerinden olusan yerle-

3. Tekrar Testi 3. Aşağıda A ve B Olkelerinin nüfus özellikleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir -1.7 232 31.627.506 80.889.505 Nüfus artış hizi (binde) Nüfus miktari Nüfusun ikiye katlanma süresi (yil) Kişi başına düşen milli gelir (ABD dolan) 43.4 2946 75.615 Olkelerin nüfus miktan, nüfus artiş hızları gibi bazı özellikleri birbirinden farklidir. Ülkelerin bu farklı özellikleri, nüfuslarıy- la ilgili birbirinden farkli uygulamalar geliştirmelerine neden olmaktadır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ve nüfus artış hızı do- şük ülkeler nüfus artiş hızını artırmaya, gelişmişlik düzeyi düşük ve nüfus artiş hızı yüksek ülkeler ise nüfus artış hizini azaltmaya çalışmaktadır. Buna göre A ve B Olkeleri ile ilgili; L iki ülkenin gelişmişlik düzeyleri ve nüfus artış hızlan farklı olduğundan uyguladıklan nüfus politikalar da farklıdır. IL A Qlkesinin nüfus özellikleri dikkate alındığında nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması beklenir. III. B Olkesinin nüfus miktarı fazla oldugundan nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulaması beklenir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? E) Il ve III D) I ve III. C) I ve II. B) Yalnız III. A) Yalnız lentilerinden olusan yerle-

Uluslararası Örgütler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster