Soru:

20 TYT ZDEBIR AYIN AB 39. I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok

20 TYT
ZDEBIR
AYIN
AB
39.
I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile
siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok sorunun tekrar
yaşanmaması için başta BM olmak üzere bölgesel ve ka
resel çapta çeşitli örgütler kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki örgütlerden hangisinin başlıca ku-
ruluş amacı yanlış verilmiştir?
Örgüt
A) Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü(OECD)
B) Petrol ihraç Eden
Ülkeler Örgütü (OPEC)
C) Kuzey Atlantik Antlaş-
ması örgütü (NATO)
Kuruluş amacı
Üye ülkelere kendi kendine
yetecek ekonomik gelişme
ve istihdamı sağlamak
Petrol fiyatlarını ve politi-
kalarini koordine etmek
ABD'nin öncülüğünde Sov-
yetler Birliği'ne karşı Avru-
pa'nın güvenliğini sağlamak
Karadeniz Havzası'nda barış
ve ticaretin geliştirilmesi
Kömür ve çelik üretimi ile
ticaretinin geliştirilmesi
D) Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT)
E) Avrupa Birliği (AB)

20 TYT ZDEBIR AYIN AB 39. I ve II. Dünya savaşlarının neden olduğu can Xayipları ile siyasi, ekonomik ve askeri alandaki birçok sorunun tekrar yaşanmaması için başta BM olmak üzere bölgesel ve ka resel çapta çeşitli örgütler kurulmuştur. Buna göre, aşağıdaki örgütlerden hangisinin başlıca ku- ruluş amacı yanlış verilmiştir? Örgüt A) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) B) Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) C) Kuzey Atlantik Antlaş- ması örgütü (NATO) Kuruluş amacı Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak Petrol fiyatlarını ve politi- kalarini koordine etmek ABD'nin öncülüğünde Sov- yetler Birliği'ne karşı Avru- pa'nın güvenliğini sağlamak Karadeniz Havzası'nda barış ve ticaretin geliştirilmesi Kömür ve çelik üretimi ile ticaretinin geliştirilmesi D) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) E) Avrupa Birliği (AB)

Cevap

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
Temeli 1951 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, italya ve Lüksemburg tarafından
imzalanan Paris Anlaşması'na dayanmaktadır. Bu anlaşma kapsamında Avrupa Kömür ve Celik
Topluluğu (AKÇT) kurularak kömür ve çelik üretimi ile ticaretin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
1957 yılında bu ülkeler arasında Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. 1965 yılında mevcut üç örgüt, Avrupa
Toplulukları (AT) adıyla tek çatı altında birleştirilmiştir.
1992 yılına Hollanda'nın Maastricht kentinde
imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması'yla örgüt
günümüzdeki ismini almıştır.
Üye sayısı: 27
Cevap:D
Bunları bil önemli
Beğeni lütfen
Karıştırdığınıgördüm
KARADENİZ EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (KE)
BSEC
*1992'de Türkiye'nin öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür Merkezi: İstanbul
KEI'nin Amacı: Üye ülkelerin mevcut
potansiyellerinin yanı sıra coğrafi yakınlık ve
ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan
özelliklerinden yararlanmaktır. Böylece üye ülkeler
arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin
geliştirilmesi sağlanacak ve Karadeniz Havzası bir
barış, istikrar ve refah bölgesi hâline
gelecektir..
Üye ülkeler
Gözlemci ülkeler
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT)
* 8 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna
arasında yapılan anlaşma ile oluşturulmuş bölgesel bir örgüttür.
BDT'ye 21 Aralık 1991 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kirgizistan, Moldova,
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan; 1993'te Gürcistan katılmıştır. Ancak önce
Türkmenistan'ın tam üyelikten çekilmesi daha sonra da Gürcistan (2009) ve Ukrayna'nın (2014)
topluluktan ayrılmasıyla üye sayısı 9'a düşmüştür
Türkiye; BDT'ye üye olmamasına rağmen gerek üye ülkeler arasında Türk Cumhuriyetleri'nin yer
alması, gerekse Rusya ile olan stratejik ortaklıktan dolayı toplulukla olumlu ilişkiler geliştirmiştir.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE