Soru:

8. Güneydoğu Asya 11. İskandinav Yarımadası III. Batı Avrupa IV. Amazon Havzası Yukarıdakilerden hangileri Dünya'nın yoğun nüfus

8. Güneydoğu Asya
11. İskandinav Yarımadası
III. Batı Avrupa
IV. Amazon Havzası
Yukarıdakilerden hangileri Dünya'nın yoğun nüfuslu
yerler arasindadır?
A) I ve 11
B) I ve III
C) Il ve III
E) III ve IV
D) ve TV

8. Güneydoğu Asya 11. İskandinav Yarımadası III. Batı Avrupa IV. Amazon Havzası Yukarıdakilerden hangileri Dünya'nın yoğun nüfuslu yerler arasindadır? A) I ve 11 B) I ve III C) Il ve III E) III ve IV D) ve TV

Ülkelerin Nüfus Politikaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Türkiye'de Nüfus Poli
en günümüze kadar ge-
olitikalarıyla ilgili aşağı-
politikalan uygulanmış-
s askeri bir güç olarak
teşvik edici politikalar
liğini artırmaya yöne-
5 yılından sonra kal-
us artış hızını azalt-
memlere göre deği-
fus artış hızındaki
eva

Coğrafya

Ülkelerin Nüfus Politikaları Soru Çözümü

Türkiye'de Nüfus Poli en günümüze kadar ge- olitikalarıyla ilgili aşağı- politikalan uygulanmış- s askeri bir güç olarak teşvik edici politikalar liğini artırmaya yöne- 5 yılından sonra kal- us artış hızını azalt- memlere göre deği- fus artış hızındaki evaplayınız. iminin gelişmiş mektedir. Ülke eğişimlerin en ştir. Bu yıldan iştir. 2050 yı- Bundan do- ifus artış hi- maktadır. Bu da doğum mektedir." Basından aşağı- Cedir? 9 ve 10. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin mevcut özelliklerinden hare- ketle 2020 ile 2075 yılları arasındaki yaş gruplarında oluşa- bilecek dağılım oranları tahmini olarak verilmiştir. Yıllar 2020 2023 2050 2075 Yaş Grupları (%) 21 17 25 0-14 67 62 15-64 10 21 8 25 65 ve üzeri Tablodaki bilgilere göre verilen yıllarda genç nüfus ora- ni azalırken yaşlı nüfus oranının artmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? B) A) Sağlık koşullarının gelişmesi Ölüm oranlarının azalması İç göçlerin artması Beslenme koşullarının iyileşmesi LIMIT YAYINLARI 69 16 59 ÜNİ U E) Doğum oranının azalması meget 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 2075 yılındaki nüfu- sunun yaş grubuna göre dağılımında yaşanabilecek so- runlara karşı alınabilecek tedbirlerden biri değildir? A) Yurt dışından göçmen teşvikinin yapılması B) Aile planlamasının yaygınlaştırılması Çok çocuklu ailelere para yardımının yapılması Eğitim, sağlık ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi E) Gelecek nesillere iş garantisinin verilmesi C