Soru:

13. Nijerya'da nüfusu azaltıcı politikalar uygulanırken Japonya'da nüfusu artırıcı politikalar uygulanmakta- dır. Buna göre, ülk

13. Nijerya'da nüfusu azaltıcı politikalar uygulanırken
Japonya'da nüfusu artırıcı politikalar uygulanmakta-
dır.
Buna göre, ülkelerde farklı nüfus politikalarının uy-
gulanması üzerinde belirleyici olan temel faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim özellikleri
B) Coğrafi konum
C) Bitki örtüsü
D) Kalkınmışlık seviyeleri
E) Yüz ölçümleri

13. Nijerya'da nüfusu azaltıcı politikalar uygulanırken Japonya'da nüfusu artırıcı politikalar uygulanmakta- dır. Buna göre, ülkelerde farklı nüfus politikalarının uy- gulanması üzerinde belirleyici olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) İklim özellikleri B) Coğrafi konum C) Bitki örtüsü D) Kalkınmışlık seviyeleri E) Yüz ölçümleri

Ülkelerin Nüfus Politikaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster