Soru:

10. Nijerya bağımsızlığını kazandığı dönemden günümüze kadar nüfus politikası iki döneme ayrılır. Bunlardan ilki olan 1960 -1990

10. Nijerya bağımsızlığını kazandığı dönemden günümüze kadar
nüfus politikası iki döneme ayrılır. Bunlardan ilki olan 1960
-1990 yılları arasında doğumları artırıcı nüfus politikasının uy-
gulandığı dönemdir.
Nijerya'nın birinci dönemde uyguladığı nüfus politika-
larının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Fazla nüfusun ülke için siyasi ve askeri güç olarak görül-
-mesi
B) Tarımda verimi artırma çabaları
C) Ülkede ölüm oranlarının yüksek olması
D) Ülkenin hızlı kalkınması için fazla nüfusa ihtiyaç duyulmas
1

10. Nijerya bağımsızlığını kazandığı dönemden günümüze kadar nüfus politikası iki döneme ayrılır. Bunlardan ilki olan 1960 -1990 yılları arasında doğumları artırıcı nüfus politikasının uy- gulandığı dönemdir. Nijerya'nın birinci dönemde uyguladığı nüfus politika- larının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Fazla nüfusun ülke için siyasi ve askeri güç olarak görül- -mesi B) Tarımda verimi artırma çabaları C) Ülkede ölüm oranlarının yüksek olması D) Ülkenin hızlı kalkınması için fazla nüfusa ihtiyaç duyulmas 1

Ülkelerin Nüfus Politikaları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster