Soru:

i it 2 A 6. Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ağaç türünün yayılış göster- diği bazı coğrafi yöreler gösterilmiştir. Akdeniz kız

i
it
2
A
6.
Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ağaç türünün yayılış göster-
diği bazı coğrafi yöreler gösterilmiştir.
Akdeniz kızılçami
Sığla ağacı
Toros sediri
Datça hurmasi
ispir meşesi
Bu ağaç türlerinden hangisinin Türkiye ormanları içerisin-
de daha sınırlı bir yayılım gösterdiği söylenemez?
A) Sığla ağacı
B) Toros sediri
C) Akdeniz kızılçamı
D) Datça hurmasi
E) İspir meşesi

i it 2 A 6. Aşağıdaki Türkiye haritasında beş ağaç türünün yayılış göster- diği bazı coğrafi yöreler gösterilmiştir. Akdeniz kızılçami Sığla ağacı Toros sediri Datça hurmasi ispir meşesi Bu ağaç türlerinden hangisinin Türkiye ormanları içerisin- de daha sınırlı bir yayılım gösterdiği söylenemez? A) Sığla ağacı B) Toros sediri C) Akdeniz kızılçamı D) Datça hurmasi E) İspir meşesi

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster