Soru:

deb dsbntents and short boseter no canta molesti msins 22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı ke- simlerindeki ba

deb dsbntents and short boseter
no canta molesti msins
22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı ke-
simlerindeki baki koşulları, yağış bakımından önem-
li tarklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin,
Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzeybatıya
bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzeydo-
ğuya bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır.
VOU
Kıyı kesimlerinde bu durumun ortaya çıkmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
At Ortalama sıcaklığın-
-B) Basınç merkezlerinin
C) Dağların yükseltisinin
sho
D) Hava kütlelerinin yönünün ninho
E) Yamaç eğim değerlerinin

deb dsbntents and short boseter no canta molesti msins 22. Türkiye'de Karadeniz ikliminin etkili olduğu kıyı ke- simlerindeki baki koşulları, yağış bakımından önem- li tarklılıkların ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, Doğu ve Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuzeybatıya bakan yamaçlar daha fazla yağış alırken kuzeydo- ğuya bakan orta kesimler daha az yağış almaktadır. VOU Kıyı kesimlerinde bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? At Ortalama sıcaklığın- -B) Basınç merkezlerinin C) Dağların yükseltisinin sho D) Hava kütlelerinin yönünün ninho E) Yamaç eğim değerlerinin

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster