Soru:

Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar; I. sosyo-kültürel değerleri, II. ekonomik değerleri, III. coğrafi konumu, IV.

Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar;
I. sosyo-kültürel değerleri,
II. ekonomik değerleri,
III. coğrafi konumu,
IV. askerî değerleri
olarak belirlenmiştir.
Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değ
şen unsurları olarak kabul edilebilir?
A) Ive
B) II ve III C) III ve IV
DX1, 11/e III Acil ve w
a rel

Bir ülkenin jeopolitiğini oluşturan ana unsurlar; I. sosyo-kültürel değerleri, II. ekonomik değerleri, III. coğrafi konumu, IV. askerî değerleri olarak belirlenmiştir. Bunlardan hangileri, bir ülke jeopolitiğinin değ şen unsurları olarak kabul edilebilir? A) Ive B) II ve III C) III ve IV DX1, 11/e III Acil ve w a rel

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster