Soru:

Aşağıda bir akarsuyun akım grafiği ve Tür- kiye haritası gösterilmiştir. 9. Yağış (mm) 140 Yağış Akım Akim (m/an) 45 40 35 120 1

Aşağıda bir akarsuyun akım grafiği ve Tür-
kiye haritası gösterilmiştir.
9.
Yağış (mm)
140
Yağış
Akım
Akim (m/an)
45
40
35
120
100
80
60
40
20
0
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Aylar
Akarsuyun akım grafiği, haritada numa-
ralandırılan yerlerden hangisine ait ola-
bilir?
A) I
B) II
C) III
E) V
D) IV
evi

Aşağıda bir akarsuyun akım grafiği ve Tür- kiye haritası gösterilmiştir. 9. Yağış (mm) 140 Yağış Akım Akim (m/an) 45 40 35 120 100 80 60 40 20 0 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 Aylar Akarsuyun akım grafiği, haritada numa- ralandırılan yerlerden hangisine ait ola- bilir? A) I B) II C) III E) V D) IV evi