Soru:

11. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'nun iç kısımların- dan kaynağını alarak kuzey veya güveydeki sıradağ- lari aşan akarsularda

11.
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'nun iç kısımların-
dan kaynağını alarak kuzey veya güveydeki sıradağ-
lari aşan akarsulardan biri değildir?
A) Kızılırmak
B) Firat Irmağı
C) Seyhan Nehri
D) Sakarya Irmağı
É) Dalaman Çayı
(2018-KPSS)

11. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'nun iç kısımların- dan kaynağını alarak kuzey veya güveydeki sıradağ- lari aşan akarsulardan biri değildir? A) Kızılırmak B) Firat Irmağı C) Seyhan Nehri D) Sakarya Irmağı É) Dalaman Çayı (2018-KPSS)

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster