Soru:

SOSYAL BİLİMLER 23. Aşağıda, haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait göç özellikleri verilmiştir.

SOSYAL BİLİMLER
23. Aşağıda, haritada beş alan numaralarla gösterilmiş
ve bu alanların dördüne ait göç özellikleri verilmiştir.
25
2
Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı yo-
ğun göç almasına neden olmaktadır. 1
• Tarım alanlarının dar ve limanın işlek olmaması
nüfusun dışarıya göçüne neden olmaktadır."
• İklim koşullarının olumsuz, arazinin engebeli ve
dağlık olmasına bağlı olarak dışarıya göç yaşan-
maktadır.
✓
• Tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve
ticaretin gelişmesi buraya olan göçü arttırmıştır.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alan-
lardan hangisine ait göç özelliği verilmemiştir?
ON
/II
of of all
(24) Siyasi özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sinir-

SOSYAL BİLİMLER 23. Aşağıda, haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait göç özellikleri verilmiştir. 25 2 Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı yo- ğun göç almasına neden olmaktadır. 1 • Tarım alanlarının dar ve limanın işlek olmaması nüfusun dışarıya göçüne neden olmaktadır." • İklim koşullarının olumsuz, arazinin engebeli ve dağlık olmasına bağlı olarak dışarıya göç yaşan- maktadır. ✓ • Tarımsal üretimle birlikte son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesi buraya olan göçü arttırmıştır. Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alan- lardan hangisine ait göç özelliği verilmemiştir? ON /II of of all (24) Siyasi özelliklere bağlı olarak oluşturulan bölge sinir-

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster