Soru:

9. Bir ülkenin doğal nüfus artış hızı ile gerçek nüfus artış hi- zinin bilinmesi, bu ülkeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden han- g

9.
Bir ülkenin doğal nüfus artış hızı ile gerçek nüfus artış hi-
zinin bilinmesi, bu ülkeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisine ulaşılmasın, sağlar?
A) Dış göçlerin, ülkenin nüfus miktarı üzerindeki etkisine
B) Ülke dışına göç eden nüfus miktarına
C) Ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğuna
D) Ülkenin toplam nüfus miktarına
E) Dış göçle ülkeye gelen nüfus miktarına

9. Bir ülkenin doğal nüfus artış hızı ile gerçek nüfus artış hi- zinin bilinmesi, bu ülkeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisine ulaşılmasın, sağlar? A) Dış göçlerin, ülkenin nüfus miktarı üzerindeki etkisine B) Ülke dışına göç eden nüfus miktarına C) Ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğuna D) Ülkenin toplam nüfus miktarına E) Dış göçle ülkeye gelen nüfus miktarına

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster