Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A Kuzey Afrika'da konutların kerpiçten yapılmasında B)

3.
Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi diğerlerine
göre daha azdır?
A Kuzey Afrika'da konutların kerpiçten yapılmasında
B) Ekvatoral bölgelerde akarsu debilerinin fazla olmasında
C) 30° enlemleri arasında insanların daha çok yüksek
yerleri yerleşim yerleri olarak seçmesinde
Dy Sitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde erozyonun şid-
deti olmasında
Ex Karadeniz Havzasının kırsal yörelerinde dağınık yer-
Jeşmelerin görülmesinde

3. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır? A Kuzey Afrika'da konutların kerpiçten yapılmasında B) Ekvatoral bölgelerde akarsu debilerinin fazla olmasında C) 30° enlemleri arasında insanların daha çok yüksek yerleri yerleşim yerleri olarak seçmesinde Dy Sitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde erozyonun şid- deti olmasında Ex Karadeniz Havzasının kırsal yörelerinde dağınık yer- Jeşmelerin görülmesinde

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster