Soru:

DENEME - 1 B. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösteril- miştir. IV Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi

DENEME - 1
B.
Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösteril-
miştir.
IV
Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I numaralı yerde yüksek sıcaklık ve yağışa bağlı ola-
rak nüfus seyrektir.
B) II numaralı yer sanayi faaliyetlerinin varlığına bağlı
olarak yoğun göç almıştır.
III numaralı yerde beslenme ve sağlık hizmetlerinin
kısıtlı olmasına bağlı olarak doğum oranları düşüktür.
D) IV numaralı yer dünya nüfus yoğunluğunun fazla ol-
duğu alanlar içerisinde yer alır.
E) V numaralı yerde yıllık sıcaklık değerleri düşük olduğu
için nüfus seyrektir.

DENEME - 1 B. Aşağıdaki haritada beş yer numaralandırılarak gösteril- miştir. IV Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) I numaralı yerde yüksek sıcaklık ve yağışa bağlı ola- rak nüfus seyrektir. B) II numaralı yer sanayi faaliyetlerinin varlığına bağlı olarak yoğun göç almıştır. III numaralı yerde beslenme ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olmasına bağlı olarak doğum oranları düşüktür. D) IV numaralı yer dünya nüfus yoğunluğunun fazla ol- duğu alanlar içerisinde yer alır. E) V numaralı yerde yıllık sıcaklık değerleri düşük olduğu için nüfus seyrektir.

Türkiye’de Toprakların Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster