Soru:

7. Nüfusu kalabalık olan şehirlerde tüketici nüfusun fazla olması ulaşım yollarının dolayısıyla da dağıtım faaliyetlerinin geliş

7. Nüfusu kalabalık olan şehirlerde tüketici nüfusun
fazla olması ulaşım yollarının dolayısıyla da dağıtım
faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.
1
IV .
8
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıl-
mış noktalardan hangisinde dağıtım faaliyetleri
daha da gelişmiştir?
A)
B) II
C) III
E) V
D) IV

7. Nüfusu kalabalık olan şehirlerde tüketici nüfusun fazla olması ulaşım yollarının dolayısıyla da dağıtım faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. 1 IV . 8 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırıl- mış noktalardan hangisinde dağıtım faaliyetleri daha da gelişmiştir? A) B) II C) III E) V D) IV

Türkiye’de Toprakların Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster