Soru:

6202 Ipin kodu on ya da yax TYT Aşağıda iki farklı merkeze ait belirli tarihlerdeki gece gunduz 6. 8. Aşa pire sürelerini göster

6202
Ipin
kodu on
ya da yax
TYT
Aşağıda iki farklı merkeze ait belirli tarihlerdeki gece gunduz
6.
8.
Aşa
pire
sürelerini gösteren grafikler verilmiştir.
Saat
Saat
Gece
Gündüz
Gece
Gündüz
24+
24
18
18
0
12
12
6
6
0
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül
21 Aralık
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül
21 Aralık
Elli ce-
abilir?
K
Buna göre K ve L merkezleri için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) K merkezi; Kuzey Yarım Küre'de, L merkezi; Güney Yarım Kü-
re'de yer alır.
B) Ekinoks günlerinde gece gündüz süreleri eşittir.
C) L merkezi en uzun gündüzü 21 Aralık gününde yaşar.
D) Her iki merkez ekvatora eşit uzaklıktadır.
K merkezi Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alır.
tonguç kampus

6202 Ipin kodu on ya da yax TYT Aşağıda iki farklı merkeze ait belirli tarihlerdeki gece gunduz 6. 8. Aşa pire sürelerini gösteren grafikler verilmiştir. Saat Saat Gece Gündüz Gece Gündüz 24+ 24 18 18 0 12 12 6 6 0 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık Elli ce- abilir? K Buna göre K ve L merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) K merkezi; Kuzey Yarım Küre'de, L merkezi; Güney Yarım Kü- re'de yer alır. B) Ekinoks günlerinde gece gündüz süreleri eşittir. C) L merkezi en uzun gündüzü 21 Aralık gününde yaşar. D) Her iki merkez ekvatora eşit uzaklıktadır. K merkezi Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alır. tonguç kampus