Soru:

5. Bir akarsu, yatağı boyunca çeşitli vadi tipleri oluşturur. Bu vadi tiplerinden hangisinin akarsu boyunca daha yaygın olarak g

5. Bir akarsu, yatağı boyunca çeşitli vadi tipleri oluşturur.
Bu vadi tiplerinden hangisinin akarsu boyunca daha
yaygın olarak görüleceği büyük oranda arazi eğimine
bağlıdır.
Testokul
Buna göre fotoğrafta verilen vadi tipi, aşağıda ve-
rilen akarsulardan hangisinde daha yaygın olarak
görülür?
A) Meriç
B) Gediz
C) Bakırçay
D) Aras
E) Büyük Menderes

5. Bir akarsu, yatağı boyunca çeşitli vadi tipleri oluşturur. Bu vadi tiplerinden hangisinin akarsu boyunca daha yaygın olarak görüleceği büyük oranda arazi eğimine bağlıdır. Testokul Buna göre fotoğrafta verilen vadi tipi, aşağıda ve- rilen akarsulardan hangisinde daha yaygın olarak görülür? A) Meriç B) Gediz C) Bakırçay D) Aras E) Büyük Menderes

Türkiye’de Toprakların Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster