Soru:

3. Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren kırsal nü- fus oranının belirgin bir şekilde azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etk

3. Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren kırsal nü-
fus oranının belirgin bir şekilde azalmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söyle-
nemez?
A) Tarımda makineleşme oranının yükselmesinin
B) Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin
C) Köy ve kasabaların zamanla kent hâline gel-
mesinin
D) Kentlerde iş imkânlar daha fazla olmasının
E) Kadınların iş hayatına katılma oranının yüksel-
mesinin

3. Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren kırsal nü- fus oranının belirgin bir şekilde azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söyle- nemez? A) Tarımda makineleşme oranının yükselmesinin B) Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin C) Köy ve kasabaların zamanla kent hâline gel- mesinin D) Kentlerde iş imkânlar daha fazla olmasının E) Kadınların iş hayatına katılma oranının yüksel- mesinin

Türkiye’de Toprakların Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster