Soru:

0. Toprağın diş kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınmasına eroz- yon denir. Aşağıdakilerden hangisi, erozyona neden olan doğal

0. Toprağın diş kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınmasına eroz-
yon denir.
Aşağıdakilerden hangisi, erozyona neden olan doğal fak-
törler arasında gösterilemez?
A) Meralarda erken ve aşırı otlatma yapılması
B) Arazi eğiminin fazla olması
C) Doğal bitki örtüsünün seyrek olması
D) Yağışların düzensiz ve sağanak şeklinde olması
E) Kurak iklim koşullarının etkili olması
Cerre
Diğer sayfaya geçiniz.
Insan ve

0. Toprağın diş kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınmasına eroz- yon denir. Aşağıdakilerden hangisi, erozyona neden olan doğal fak- törler arasında gösterilemez? A) Meralarda erken ve aşırı otlatma yapılması B) Arazi eğiminin fazla olması C) Doğal bitki örtüsünün seyrek olması D) Yağışların düzensiz ve sağanak şeklinde olması E) Kurak iklim koşullarının etkili olması Cerre Diğer sayfaya geçiniz. Insan ve

Türkiye’de Toprakların Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster