Soru:

MEKLILIK Men EMEKLILIK Bona 8. Aşağıdaki haritada dört yer numaralandırılarak gösterilmiştir. 30 Ekvator IV ooo km Bu yerlerle i

MEKLILIK
Men
EMEKLILIK
Bona
8.
Aşağıdaki haritada dört yer numaralandırılarak gösterilmiştir.
30
Ekvator
IV
ooo km
Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I ve III numaralı yerlerin yerel saatleri birbirine daha yakındır.
B) Il numaralı yerin yerel saati, IV numaralı yerden geridir.
IV numaralı yerle I numaralı yer arasında bir günlük zaman
farkı vardır.
D) II ve III numaralı yerlerdeki paralellerin uzunluğu birbirine
daha yakındır.
E) IV numaralı yerde meridyenler arasındaki uzaklık daha faz-
ladır.
9. Türkiye zonal, intrazonal ve azonal toprak türleri bakımından
zengin bir ülkedir.
nun oluşmasında;
Ilcili olması,

MEKLILIK Men EMEKLILIK Bona 8. Aşağıdaki haritada dört yer numaralandırılarak gösterilmiştir. 30 Ekvator IV ooo km Bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I ve III numaralı yerlerin yerel saatleri birbirine daha yakındır. B) Il numaralı yerin yerel saati, IV numaralı yerden geridir. IV numaralı yerle I numaralı yer arasında bir günlük zaman farkı vardır. D) II ve III numaralı yerlerdeki paralellerin uzunluğu birbirine daha yakındır. E) IV numaralı yerde meridyenler arasındaki uzaklık daha faz- ladır. 9. Türkiye zonal, intrazonal ve azonal toprak türleri bakımından zengin bir ülkedir. nun oluşmasında; Ilcili olması,

Cevap

Toprakları oluşumunda iklimin
doğrudan bir etkisi vardır. İklim
toprak tiplerinin dağılışında etkilidr
Özellikle dağ yağmacının eğiminin
azaldığı yerlerde gibi eğimli yerlerde
kolüvyal ve litosol gibi toprak türleri
oluştuğu Türkiye de yerşekillerinin
çeşitli olmasının etkisi
bulunmaktadır.
Özellikle kalkerli kaynakların olduğu
yerlerde kalsimorfik topraklar
görülmektedir ki kayaçlar da toprak
çeşidinin oluşumunda etkilidir. Buna
göre doğru cevap I, II ve III ile E
seçeneğidir
Başarılar diliyorum
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE