Soru:

TÜRKİYE'DE S Test - 28 8. 5. Türkiye'de şeker fabrikalarının coğrafi dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdakilerd

TÜRKİYE'DE S
Test - 28
8.
5.
Türkiye'de şeker fabrikalarının coğrafi dağılışını gösteren
bir harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?
Al Çoğunlukla denize kıyısı olmayan illerde olduğuna
B) Akarsu boylarıyla paralellik gösterdiğine
Delta ovalarında yoğunlaştığına
D) Serbest ticaret bölgelerinde bulunduğuna
E) Büyük şehirlerin yakınında bulunduğuna

TÜRKİYE'DE S Test - 28 8. 5. Türkiye'de şeker fabrikalarının coğrafi dağılışını gösteren bir harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ula- şılabilir? Al Çoğunlukla denize kıyısı olmayan illerde olduğuna B) Akarsu boylarıyla paralellik gösterdiğine Delta ovalarında yoğunlaştığına D) Serbest ticaret bölgelerinde bulunduğuna E) Büyük şehirlerin yakınında bulunduğuna

Türkiye'de Tarım ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster