Soru:

Tilmemiştir? A) İyonlar B) Urartular C) Lidyalılar D) Hititler E) Frigler 19. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşa

Tilmemiştir?
A) İyonlar
B) Urartular
C) Lidyalılar
D) Hititler
E) Frigler
19. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Türkiye'de sayı olarak en çok yetiştirilen hayvan ko-
yundur
B) Yazların serin ve yağışlı geçtigi, çayır bitki örtüsünün
yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu önemli sığır yetiş-
tirme alanıdır.
C) Türkiye'de doğal ortam koşullar ve sosyoekonomik
nedenlere bağlı olarak küçükbaş hayvan sayısı çoktur
D) Kümes hayvancılığı ile misir tarımı üretim alanlarının
dağılışı birbirine paralellik gösterir.
E) Hayvansal üretimin daha verimli hâle gelebilmesi için
mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçilmeli-
dir.

Tilmemiştir? A) İyonlar B) Urartular C) Lidyalılar D) Hititler E) Frigler 19. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Türkiye'de sayı olarak en çok yetiştirilen hayvan ko- yundur B) Yazların serin ve yağışlı geçtigi, çayır bitki örtüsünün yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu önemli sığır yetiş- tirme alanıdır. C) Türkiye'de doğal ortam koşullar ve sosyoekonomik nedenlere bağlı olarak küçükbaş hayvan sayısı çoktur D) Kümes hayvancılığı ile misir tarımı üretim alanlarının dağılışı birbirine paralellik gösterir. E) Hayvansal üretimin daha verimli hâle gelebilmesi için mera hayvancılığından ahır hayvancılığına geçilmeli- dir.

Cevap

Cevap Di Kumes hayvancılığı i5lke
mizde nötusun farla olduq bulyuta
şehirlere yakın yerlerde kurulmustur.
okom de sayı olarale en gole KOYUN
Kuzeydad Anadoluda SIER
- Kigol has hayvon sayısı farla Borkin
Küsól
yaygın oldug icin
- Dogru Ahir hayvancılqına geçilmes
sut verimini arttirir,
et ve
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE