Soru:

T & ders.eba.gov.tr/ders/proxy/CollabP Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Aşağıdaki tabloda Türkiye'de ihracatın ekonomik sektör- lere

T
& ders.eba.gov.tr/ders/proxy/CollabP
Türkiye'de İç ve Dış Ticaret
Aşağıdaki tabloda Türkiye'de ihracatın ekonomik sektör-
lere göre dağılımı (milyon dolar) gösterilmiştir.
Yıl
1963 1990 2010
Tarım ve Hayvancılık 284,1 2.347 5.092
Madenler
10,6 331 2.678
Sanayi
73,5 10.280 106.205
Toplam
368,2 12.958 113.975
Tüik 2011
Bu tablodan faydalanarak aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılırsa yanlış olur?
A Sanayi mallarının ihracatı artmıştır.
B İhracatta 1990'da en yüksek pay sanayinindir.
C Verilen yıllarda ihracatta en az pay madenlere aittir.
Tarım sektörünün getirisi azalmıştır.
2010'da ihracat 1963 ve 1990 yıllarının toplamından
fazladır.
D

T & ders.eba.gov.tr/ders/proxy/CollabP Türkiye'de İç ve Dış Ticaret Aşağıdaki tabloda Türkiye'de ihracatın ekonomik sektör- lere göre dağılımı (milyon dolar) gösterilmiştir. Yıl 1963 1990 2010 Tarım ve Hayvancılık 284,1 2.347 5.092 Madenler 10,6 331 2.678 Sanayi 73,5 10.280 106.205 Toplam 368,2 12.958 113.975 Tüik 2011 Bu tablodan faydalanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa yanlış olur? A Sanayi mallarının ihracatı artmıştır. B İhracatta 1990'da en yüksek pay sanayinindir. C Verilen yıllarda ihracatta en az pay madenlere aittir. Tarım sektörünün getirisi azalmıştır. 2010'da ihracat 1963 ve 1990 yıllarının toplamından fazladır. D

Türkiye'de Tarım ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster