Soru:

en yük: D) Kurak ve yan kurak yörelerde nadasa birakilan E) Çukurova'da doğal koşulların elverişli olması ne. deniyle aynı tarla

en yük:
D) Kurak ve yan kurak yörelerde nadasa birakilan
E) Çukurova'da doğal koşulların elverişli olması ne.
deniyle aynı tarladan yıl içinde 2-3 ürün alınabilir.
tarım toprakları fazladır,
bazi
5. Aşağıdaki grafiklerde bir bölgede yetiştirilen
tarım ürünlerinin 2002 yılında Türkiye üretimindeki
payları gösterilmiştir.
Turunçgil
Sebze
%88
Pamuk
%25
%24
C
Zeytin
Buğday
%17
%14
Grafiklerde üretim payları verilen ürünlerin doğal
yetişme koşulları göz önüne alınırsa, bu bölgeyle
ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı-
labilir?
A) Yıllık sıcaklık farkı çok fazla, tarımda nadas uy-
gulaması yaygındır.
B) Yazları serin, kışları ilik ve her mevsim yağışlı
geçer.
C) Yil boyu sıcak ve yağışlı olup laterit topraklan
yaygındır.
D) Yazları sıcak ve kurak, kışları ilik ve yağışlı, sula-
ma olanakları gelişmiştir.
E) Her mevsimi sıcak ve kurak, ekstansif tarım yön-
temleri yaygındır.

en yük: D) Kurak ve yan kurak yörelerde nadasa birakilan E) Çukurova'da doğal koşulların elverişli olması ne. deniyle aynı tarladan yıl içinde 2-3 ürün alınabilir. tarım toprakları fazladır, bazi 5. Aşağıdaki grafiklerde bir bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin 2002 yılında Türkiye üretimindeki payları gösterilmiştir. Turunçgil Sebze %88 Pamuk %25 %24 C Zeytin Buğday %17 %14 Grafiklerde üretim payları verilen ürünlerin doğal yetişme koşulları göz önüne alınırsa, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı- labilir? A) Yıllık sıcaklık farkı çok fazla, tarımda nadas uy- gulaması yaygındır. B) Yazları serin, kışları ilik ve her mevsim yağışlı geçer. C) Yil boyu sıcak ve yağışlı olup laterit topraklan yaygındır. D) Yazları sıcak ve kurak, kışları ilik ve yağışlı, sula- ma olanakları gelişmiştir. E) Her mevsimi sıcak ve kurak, ekstansif tarım yön- temleri yaygındır.