Soru:

D) II ve IV E) II ve IV 37. Aşağıdaki tabloda, bir tarım ürününün 2013-2018- sürecinde beş ülkedekl üretim miktarları gösterilmi

D) II ve IV
E) II ve IV
37. Aşağıdaki tabloda, bir tarım ürününün 2013-2018-
sürecinde beş ülkedekl üretim miktarları gösterilmiştir.
Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 198 75 112
118 200 100
II 90 60
120 100 50 150
118 119 118 119
120 119
IV 32 78 40 102 50
100
V
88
100
57
60
107
45
wo
(Bin Ton)
Bu verilere göre, ülkelerin hangisindeki üretimde
doğal koşullara bağımlılığın en az olduğu
söylenebilir?
A)!
B) II
C) III
D) IV
EV

D) II ve IV E) II ve IV 37. Aşağıdaki tabloda, bir tarım ürününün 2013-2018- sürecinde beş ülkedekl üretim miktarları gösterilmiştir. Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 198 75 112 118 200 100 II 90 60 120 100 50 150 118 119 118 119 120 119 IV 32 78 40 102 50 100 V 88 100 57 60 107 45 wo (Bin Ton) Bu verilere göre, ülkelerin hangisindeki üretimde doğal koşullara bağımlılığın en az olduğu söylenebilir? A)! B) II C) III D) IV EV