Soru:

21. Ekstansif tarım tekniğinin yaygın olduğu bir ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? tadadır A) Tarımda

21. Ekstansif tarım tekniğinin yaygın olduğu bir ülke
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
tadadır
A) Tarımda sulanabilen alanların oranı fazladır.
B) Tarımda çalışan nüfus oranı fazladır
.
C) Tarımsal üretimde yıllar arasında görülen dalga-
lanma azdır.
D) Tarım alanlarından alınan verim fazladır.
E) Tarımda makine, ilaç ve gübre kullanymi fazladır.

21. Ekstansif tarım tekniğinin yaygın olduğu bir ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? tadadır A) Tarımda sulanabilen alanların oranı fazladır. B) Tarımda çalışan nüfus oranı fazladır . C) Tarımsal üretimde yıllar arasında görülen dalga- lanma azdır. D) Tarım alanlarından alınan verim fazladır. E) Tarımda makine, ilaç ve gübre kullanymi fazladır.