Soru:

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER B. → Kaynak Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için; 1. belirli aralıklarla fışkırması, II. bo

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER
B.
→ Kaynak
Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için;
1.
belirli aralıklarla fışkırması,
II. bol miktarda kireç içermesi,
III. fay hatlarıyla paralellik göstermesi
özelliklerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız
II
D) II ve III
EXIII ve III
I ve II

TYT / KONTROL - SOSYAL BİLİMLER B. → Kaynak Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak için; 1. belirli aralıklarla fışkırması, II. bol miktarda kireç içermesi, III. fay hatlarıyla paralellik göstermesi özelliklerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız II D) II ve III EXIII ve III I ve II