Soru:

Kaynak Yukandaki şekilde gösterilen kaynak için; belirli aralıklarla fışkırması, Il bol miktarda kireç içermesi, M. fay hatlarıy

Kaynak
Yukandaki şekilde gösterilen kaynak için;
belirli aralıklarla fışkırması,
Il bol miktarda kireç içermesi,
M. fay hatlarıyla paralellik göstermesi
özelliklerinden hangileri söylenebilir?
4 Yalnız 11
B) Yalnız il C) I ve II
D) Il ve II
E) Il ve III

Kaynak Yukandaki şekilde gösterilen kaynak için; belirli aralıklarla fışkırması, Il bol miktarda kireç içermesi, M. fay hatlarıyla paralellik göstermesi özelliklerinden hangileri söylenebilir? 4 Yalnız 11 B) Yalnız il C) I ve II D) Il ve II E) Il ve III