Soru:

eis Testi - Il Can hayvanların ahır veya a nmesine mera (otlak) hayvan Türkiye'de Ekonomi (Hayvancılık) aşağıdaki grafikte Türki

eis Testi - Il
Can hayvanların ahır veya a
nmesine mera (otlak) hayvan
Türkiye'de Ekonomi (Hayvancılık)
aşağıdaki grafikte Türkiye'de avlanan balıkların de
nizlere oranı gösterilmiştir.
3. Aşağ
ni ile
rilm
%5 Ege
% 3 Akdeniz
% 12
Marmara
li alanların hangilerin
fazla yapılmaktadi
% 80
Karadeniz
eV
E) IV ve V
Chlvel
Grafiğe bakılarak,
1. En fazla balik çeşitliliği Karadeniz'dedir.
II. Tuzluluk miktarı arttıkça denizlerimizden elde
edilen balik miktarı azalır.
Y En az balık elde edilen deniz Akdeniz'dir.
yargılarından hangileri söylenemez?
reis
A) Yalniz !
BNYalnız II
C) I ve 11
I ve III
SNI ve III
Yayınlan
Jer genel ola
Anadolu
alık yöre is

eis Testi - Il Can hayvanların ahır veya a nmesine mera (otlak) hayvan Türkiye'de Ekonomi (Hayvancılık) aşağıdaki grafikte Türkiye'de avlanan balıkların de nizlere oranı gösterilmiştir. 3. Aşağ ni ile rilm %5 Ege % 3 Akdeniz % 12 Marmara li alanların hangilerin fazla yapılmaktadi % 80 Karadeniz eV E) IV ve V Chlvel Grafiğe bakılarak, 1. En fazla balik çeşitliliği Karadeniz'dedir. II. Tuzluluk miktarı arttıkça denizlerimizden elde edilen balik miktarı azalır. Y En az balık elde edilen deniz Akdeniz'dir. yargılarından hangileri söylenemez? reis A) Yalniz ! BNYalnız II C) I ve 11 I ve III SNI ve III Yayınlan Jer genel ola Anadolu alık yöre is