Soru:

3. Bartın'da meydana gelen sel ve taşkın- lardan korunma yolları arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Bartın Çayı'nı

3.
Bartın'da meydana gelen sel ve taşkın-
lardan korunma yolları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer almaz?
A) Bartın Çayı'nın suyu kontrol altında tu-
tulması
B) Akarsu yataklarına dökülen dolgular
kaldırılmalı
C) Bartın Çayı Havzası ağaçlandırılmalı
D) Bartın Çayı kıyıları gerekli bölümlerinde
taşkın setleri yapılmalı
E) Akarsuyun doğal drenaj sistemi değişti-
rilmeli

3. Bartın'da meydana gelen sel ve taşkın- lardan korunma yolları arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz? A) Bartın Çayı'nın suyu kontrol altında tu- tulması B) Akarsu yataklarına dökülen dolgular kaldırılmalı C) Bartın Çayı Havzası ağaçlandırılmalı D) Bartın Çayı kıyıları gerekli bölümlerinde taşkın setleri yapılmalı E) Akarsuyun doğal drenaj sistemi değişti- rilmeli