Soru:

39. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğ- rultuda 9. yüzyı

39. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam
tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğ-
rultuda 9. yüzyıldan itibaren önemli Türk-İslam şehirleri
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu şehirlerde ticaretin kal-
binin attığı alanlar olan çarşılar oldukça gelişmiştir. Bu
dönemde şehir hayatının içerisinde önemli bir yer teş-
kil eden dericilik, demircilik, terzilik ve ayakkabıcılık gibi
mesleklerin icra edilmesi sosyal, kültürel ve ekonomik
hayatın da geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca bu
şehirlerin İpek Yolu güzergâhında kurulması, ticari faali-
yetlerin gelişmesinde oldukça etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan Türk-is-
lam şehirlerinden biri
değildir?
C) Buhara
A) Taşkent
B) Fergana
D) Medine
E) Tebriz
Choco

39. İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğ- rultuda 9. yüzyıldan itibaren önemli Türk-İslam şehirleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu şehirlerde ticaretin kal- binin attığı alanlar olan çarşılar oldukça gelişmiştir. Bu dönemde şehir hayatının içerisinde önemli bir yer teş- kil eden dericilik, demircilik, terzilik ve ayakkabıcılık gibi mesleklerin icra edilmesi sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın da geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca bu şehirlerin İpek Yolu güzergâhında kurulması, ticari faali- yetlerin gelişmesinde oldukça etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan Türk-is- lam şehirlerinden biri değildir? C) Buhara A) Taşkent B) Fergana D) Medine E) Tebriz Choco

Cevap

TÜRK-İSLAM ŞEHİRLERİ
Medine Arap/islam
Cevap:D
Beğeni lütfen
Türk toplumlarında şehirsel yerleşmelerin ilk olarak 8. yüzyılda ortaya çıktığı tahmin
edilmektedir. İnsanların ticaret ve zanaatla uğraştığı ilk Türk yerleşmelerinden olan
Beşbalık şehrinin etrafı güvenlik gerekçesiyle surlarla çevrilmiştir. Mevlâna'nın
doğduğu yer olan Belh'de ise hem şehrin etrafı hem de sahip olunan tarım arazileri
surlarla çevrilerek saldırılara karşı korunaklı hâle getirilmiştir.
İslamiyet'in kabulüyle Türkler tarafından göçebe yaşam tarzı yavaş
yavaş terk edilmeye başlanmış ve bu doğrultuda 9. yüzyıldan itibaren
Taşkent. Fergana, Buhara, Semerkant ve Tebriz gibi önemli Türk-İslam
şehirleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
Türklerin Anadolu'ya göç etmesiyle bu topraklarda birçok şehir kurulmuş ya da mevcut
şehirlerin gelişmesi sağlanmıştır. Bursa, Konya ve Kayseri bu şehirlere örnek verilebilir.
Bahsedilen şehirlerin merkezlerindeki cuma camilerinin yakınlarında kurulan bedesten
ve çarşılarda başta tekstil olmak üzere birçok ürünün ticareti yapılmaktaydı.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE