Soru:

4. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini gerçekleştirmek amacıyla ku- rulmuştur? A) Sümerban

4. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tekstil ürünlerinin
üretimi ve ticaretini gerçekleştirmek amacıyla ku-
rulmuştur?
A) Sümerbank
B) Devlet Planlama Teşkilatı
sanayi Kredi Bankas
D) Etibank
E) Ziraat Bankası

4. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini gerçekleştirmek amacıyla ku- rulmuştur? A) Sümerbank B) Devlet Planlama Teşkilatı sanayi Kredi Bankas D) Etibank E) Ziraat Bankası

Türkiye'de Sanayinin Ekonomideki Yeri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster