Soru:

17. Aşağıda Türkiye'nin 1927 - 2019 yılları arasındaki bazı sayım dönemlerine ait nüfus artış hızını gösteren grafik veril- mişt

17. Aşağıda Türkiye'nin 1927 - 2019 yılları
arasındaki bazı sayım dönemlerine ait
nüfus artış hızını gösteren grafik veril-
miştir.
Artis Hizi %o
18. Güneydoğu A
nüfus yoğunlu
1. Doğum
ora
II. Yüzölçümü
III. GAP ile sar
minin artm
durumlarında
dan bağlanak
45
40
35
Nüfus Artis Hizi
Nüfus (Milyon) Nüfus Miktarı
904
80
70
60
50
40
30
a-
30
25
Hi-
10
20
A) Yalnız!
Sayur Yillari
C) Yalnız III
E)
Türkiye'de 1927-2019 yılları ara-
sindaki nüfus miktarı ve artış hızı
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) 1940 - 1945 yılları arasl nüfus artış
hızı erkek nüfusun savaş nedeniyle
silah altına alınması etkisiyle düş-
müştür.
B) Nüfus artış hızı 1985'ten sonra
genel bir azalma dönemindedir.
Bu durumun oluşmasında doğum
oranlarının azalması önemli bir ne-
dendir.
TAK
C) Nüfus yoğunluğu her geçen yıl art-
maktadır. Bu durumun oluşmasın-
da nüfus miktarının sürekli artması
etkendir.
D) Nüfus miktarının en fazla olduğu
yil 1960'tır. Bu durumun oluşma-
sinda ekonomik iyileşmenin olma-
si büyük bir etkendir.
1927'den 1980'lere kadar nüfus ar-
tış hızı dalgalanmalar gösterir. Bu
durum üzerinde II. Dünya Savaşı,
işçi göçleri, ekonomik dar boğazlar
etkili olmuştur.

17. Aşağıda Türkiye'nin 1927 - 2019 yılları arasındaki bazı sayım dönemlerine ait nüfus artış hızını gösteren grafik veril- miştir. Artis Hizi %o 18. Güneydoğu A nüfus yoğunlu 1. Doğum ora II. Yüzölçümü III. GAP ile sar minin artm durumlarında dan bağlanak 45 40 35 Nüfus Artis Hizi Nüfus (Milyon) Nüfus Miktarı 904 80 70 60 50 40 30 a- 30 25 Hi- 10 20 A) Yalnız! Sayur Yillari C) Yalnız III E) Türkiye'de 1927-2019 yılları ara- sindaki nüfus miktarı ve artış hızı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) 1940 - 1945 yılları arasl nüfus artış hızı erkek nüfusun savaş nedeniyle silah altına alınması etkisiyle düş- müştür. B) Nüfus artış hızı 1985'ten sonra genel bir azalma dönemindedir. Bu durumun oluşmasında doğum oranlarının azalması önemli bir ne- dendir. TAK C) Nüfus yoğunluğu her geçen yıl art- maktadır. Bu durumun oluşmasın- da nüfus miktarının sürekli artması etkendir. D) Nüfus miktarının en fazla olduğu yil 1960'tır. Bu durumun oluşma- sinda ekonomik iyileşmenin olma- si büyük bir etkendir. 1927'den 1980'lere kadar nüfus ar- tış hızı dalgalanmalar gösterir. Bu durum üzerinde II. Dünya Savaşı, işçi göçleri, ekonomik dar boğazlar etkili olmuştur.

Cevap

Bu grafik bize ne ifade etmekte Türkiye'nin nüfus
miktar olarak sürekli artmakta ancak hız dalgalı son
dönemlerde de hızımız yavaşlamış. Artış hızınız.
A) İkinci Dünya Savaşı yılları nedeniyle 1945 nüfus hızımız azdır.
Erkek nüfus askere alınmıştır.
B) nüfus artış hızınız 19 85'ten sonra azalmakta çünkü doğum oranı azalmış.
C) nüfusumuz miktar olarak her dönem artmış bu durum nüfus yoğunluğumuzun
artmasına sebep olmakta burada kafanı karıstıran nüfus hızımızın bazen düşmüş
olmasıdır ama miktar olarak her yıl bir önceki yıldan daha çok nüfusa sahibiz.
D)nüfus olarak değil artış hızı olarak en fazla 1960.
E) nüfusun dalgalanmasında bir çok sebep etkilidir.
Cevap D
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE