Soru:

uralkede nfun meluy hieman atrokli azalması durumunda aşağı- dakilerden hanglalnin yeganman: boklonmoz? Insan güco bakımından Ol

uralkede nfun meluy hieman atrokli azalması durumunda aşağı-
dakilerden hanglalnin yeganman: boklonmoz?
Insan güco bakımından Olko navunmou zmyillac
Göqman lagi lhtlynci nrlar.
Sosyal bővonlik kurumlanrun oldotlorlarlar.
Yaşlı nüfus omni orlar.
Saglik va go'sim hizmetlari yotersiz kalır.

uralkede nfun meluy hieman atrokli azalması durumunda aşağı- dakilerden hanglalnin yeganman: boklonmoz? Insan güco bakımından Olko navunmou zmyillac Göqman lagi lhtlynci nrlar. Sosyal bővonlik kurumlanrun oldotlorlarlar. Yaşlı nüfus omni orlar. Saglik va go'sim hizmetlari yotersiz kalır.

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster