Soru:

ogru verilmiştir? A)istanbul-Ankara B) Konya-Ankara C)Sivas-Ankara D)izmir-Aydın E) İzmir-Ankar 10.) Türkiye'deki ilk boru hattı

ogru verilmiştir?
A)istanbul-Ankara B) Konya-Ankara
C)Sivas-Ankara D)izmir-Aydın E) İzmir-Ankar
10.) Türkiye'deki ilk boru hattı ağaşıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir? muze
A) Bakü-Tiflis-Ceyhan B) Rusya Mavi Akim
C) Batman- Dörtyol D)Ceyhan Kırıkkale
E)Kerkük-Yumurtalık
11.) "Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı
olarak şehirleşme artarken bu durum şehirlerde
birçok sorunun ortaya çıkmasına neden
olmaktadır."
Diyen bir kişi söylediğine aşağıdakilerden hangisini
kanıt olarak gösteremez?
A)Orman ve verimli tarım alanlarının yerleşmesine
B)Çarpık kentleşmenin artmasını
C)Sanayi tesislerinin kent içinde kalmasını
E) Kültürel çeşitliliğin artmasının
açılmasını
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasını

ogru verilmiştir? A)istanbul-Ankara B) Konya-Ankara C)Sivas-Ankara D)izmir-Aydın E) İzmir-Ankar 10.) Türkiye'deki ilk boru hattı ağaşıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? muze A) Bakü-Tiflis-Ceyhan B) Rusya Mavi Akim C) Batman- Dörtyol D)Ceyhan Kırıkkale E)Kerkük-Yumurtalık 11.) "Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme artarken bu durum şehirlerde birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır." Diyen bir kişi söylediğine aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez? A)Orman ve verimli tarım alanlarının yerleşmesine B)Çarpık kentleşmenin artmasını C)Sanayi tesislerinin kent içinde kalmasını E) Kültürel çeşitliliğin artmasının açılmasını D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasını

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster