Soru:

9. Aşağıdakilerden hangisinin artması, Türkiye'deki bir yörede sanayinin geliştiğine kanıt olarak gösterilemez? A) Ham madde ith

9. Aşağıdakilerden hangisinin artması, Türkiye'deki bir
yörede sanayinin geliştiğine kanıt olarak gösterilemez?
A) Ham madde ithalatının
B) Nitelikli iş gücü açığının
C) Kişi başına düşen elektrik tüketiminin
D) Sanayi ürünü ihracatının
E) Seracılık ve turfandacılığın

9. Aşağıdakilerden hangisinin artması, Türkiye'deki bir yörede sanayinin geliştiğine kanıt olarak gösterilemez? A) Ham madde ithalatının B) Nitelikli iş gücü açığının C) Kişi başına düşen elektrik tüketiminin D) Sanayi ürünü ihracatının E) Seracılık ve turfandacılığın