Soru:

5. Anadolu topraklarının doğal koşulları nüfusun dağılı- sinda son derece etkilidir. Örneğin; ülkemizde dağlık ve engebeli yapıy

5. Anadolu topraklarının doğal koşulları nüfusun dağılı-
sinda son derece etkilidir.
Örneğin; ülkemizde dağlık ve engebeli yapıya sahip
alanlar ile yer altı sularının derinde ve kireçli olduğu
alanlarda nüfus yoğunluğu azdır.
Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde yuka-
rida belirtilen durumda olduğu gibi nüfus yoğunlu-
ğu azdır?
A) Konya B) Mardin C) Muğla
D) Bayburt E) Çanakkale

5. Anadolu topraklarının doğal koşulları nüfusun dağılı- sinda son derece etkilidir. Örneğin; ülkemizde dağlık ve engebeli yapıya sahip alanlar ile yer altı sularının derinde ve kireçli olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu azdır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde yuka- rida belirtilen durumda olduğu gibi nüfus yoğunlu- ğu azdır? A) Konya B) Mardin C) Muğla D) Bayburt E) Çanakkale