Soru:

10. Türkiye'de nüfus dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Söz gelimi Artvin yöresinde yer şekillerinin engebeli olma

10. Türkiye'de nüfus dağılışında doğal ve beşeri faktörler
etkilidir. Söz gelimi Artvin yöresinde yer şekillerinin engebeli
olması ulaşım ve yerleşmeyi sınırlandırdığı için nüfus da bu
nedenle azdır. Ancak Adana yöresinde hem verimli tarım
topraklarının bulunması hem de demir ve kara yollarının
gelişmesine uygun arazi koşulların varlığı nüfuslanmayı
artırmıştır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde de açıklamada
ifade edilen Adana'daki duruma benzer koşulların
bulunmasından dolayı nüfuslanmaya uygun olanakların
fazla olduğu söylenebilir?
A) Samsun B) Zonguldak Ç) Sinop
D) Muğla
E) Kırklareli

10. Türkiye'de nüfus dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Söz gelimi Artvin yöresinde yer şekillerinin engebeli olması ulaşım ve yerleşmeyi sınırlandırdığı için nüfus da bu nedenle azdır. Ancak Adana yöresinde hem verimli tarım topraklarının bulunması hem de demir ve kara yollarının gelişmesine uygun arazi koşulların varlığı nüfuslanmayı artırmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde de açıklamada ifade edilen Adana'daki duruma benzer koşulların bulunmasından dolayı nüfuslanmaya uygun olanakların fazla olduğu söylenebilir? A) Samsun B) Zonguldak Ç) Sinop D) Muğla E) Kırklareli