Soru:

Aşağıdaki haritada Türkiye'nin farklı yörelerinden bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Ekonomik özellikleri dikkate alındığ

Aşağıdaki haritada Türkiye'nin farklı yörelerinden bazı alanlar
koyu renkle gösterilmiştir.
Ekonomik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır?
A) Maden bölgeleri
B) Dağlık bölgeler
C) Tarım bölgeleri
D) Ormancılık bölgeleri
E) Hayvancılık bölgeleri

Aşağıdaki haritada Türkiye'nin farklı yörelerinden bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Ekonomik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır? A) Maden bölgeleri B) Dağlık bölgeler C) Tarım bölgeleri D) Ormancılık bölgeleri E) Hayvancılık bölgeleri

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster