Soru:

9. Deniz tabanına yerleştirilen türbinler araciliğiyla deniz lerdeki akıntıların kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürül

9. Deniz tabanına yerleştirilen türbinler araciliğiyla deniz
lerdeki akıntıların kinetik enerjisi elektrik enerjisine
dönüştürülebilmektedir. Akıntı enerjisinden elektrik Ore
timi henüz prototip aşamasında olsa da yakın gelecek
te kullanımının artacağı öngörülmektedir. Türkiye'de
akıntı enerjisi üretimine uygun yerler belirlenmiş olup,
çalışmalar devam etmektedir.
II
III
IV
Fiziki koşullar dikkate alınırsa, haritada numara-
landırılan yerlerden hangisinde akıntı enerjisi
potansiyelinin daha fazla olduğu ileri sürülebilir?
A)!
B) II
C) III
D) IV
E) V

9. Deniz tabanına yerleştirilen türbinler araciliğiyla deniz lerdeki akıntıların kinetik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Akıntı enerjisinden elektrik Ore timi henüz prototip aşamasında olsa da yakın gelecek te kullanımının artacağı öngörülmektedir. Türkiye'de akıntı enerjisi üretimine uygun yerler belirlenmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. II III IV Fiziki koşullar dikkate alınırsa, haritada numara- landırılan yerlerden hangisinde akıntı enerjisi potansiyelinin daha fazla olduğu ileri sürülebilir? A)! B) II C) III D) IV E) V

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster