Soru:

4G AO [ 34 23:53 2022 lider gkgy... 41. ak si Eğitimde Lider, yayında Lider... Harita üzerinde en çok çıkarıldıkları yerlerin se

4G
AO
[ 34 23:53
2022 lider gkgy...
41.
ak
si
Eğitimde Lider, yayında Lider...
Harita üzerinde en çok çıkarıldıkları yerlerin
sembollerle gösterildiği madenler aşağıdakiler-
den hangisinde verilmiştir?
ar
A)
Bor
Krom
Bakır
B)
Tuz
Kurşun - Çinko Fosfat
C)
Mermer
Boksit
Kükürt
D)
Linyit
Taş kömürü
Petrol
E)
Asfaltit
Demir
Doğal gaz
ute
en
r?
42. Ham maddesi bol ve ucuz olan sanayi kuruluşları
Türkiye genelinde yaygındır.
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi bu genel-
lemeye örnek gösterilebilir?
A) Kağıt sanayi
B) Bor işletmesi
C) Demir Çelik sanayi
D) Lastik - plastik sanayi
E) Un ve unlu mamüller sanay!

4G AO [ 34 23:53 2022 lider gkgy... 41. ak si Eğitimde Lider, yayında Lider... Harita üzerinde en çok çıkarıldıkları yerlerin sembollerle gösterildiği madenler aşağıdakiler- den hangisinde verilmiştir? ar A) Bor Krom Bakır B) Tuz Kurşun - Çinko Fosfat C) Mermer Boksit Kükürt D) Linyit Taş kömürü Petrol E) Asfaltit Demir Doğal gaz ute en r? 42. Ham maddesi bol ve ucuz olan sanayi kuruluşları Türkiye genelinde yaygındır. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi bu genel- lemeye örnek gösterilebilir? A) Kağıt sanayi B) Bor işletmesi C) Demir Çelik sanayi D) Lastik - plastik sanayi E) Un ve unlu mamüller sanay!

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster