Soru:

21. Türkiye'de enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen bir ya- tirimcının, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisine kurac

21.
Türkiye'de enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen bir ya-
tirimcının, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisine
kuracağı santral verimlilik açısından avantaj sağlamaz?
A) - Kömür santrali
B) IT - Rüzgår santrali
C) III-Jeotermal santral
D) IV - Hidroelektrik santral
E) V - Güneş santrali

21. Türkiye'de enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen bir ya- tirimcının, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisine kuracağı santral verimlilik açısından avantaj sağlamaz? A) - Kömür santrali B) IT - Rüzgår santrali C) III-Jeotermal santral D) IV - Hidroelektrik santral E) V - Güneş santrali

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster