Soru:

10. Kaynak yeterliliği açısından Türkiye'nin maden po- tansiyeli değerlendirildiğinde, endüstriyel harmad- deler başta olmak üze

10. Kaynak yeterliliği açısından Türkiye'nin maden po-
tansiyeli değerlendirildiğinde, endüstriyel harmad-
deler başta olmak üzere çoğu maden açısından
ülkemizin kendine yeterli kaynaklara sahip olduğu
görülmektedir. İhtiyacımızı tümüyle yurt içi kaynak-
lardan temin edebildiğimiz ve hatta bir kısmını ihraç
ettiğimiz çok sayıda maden bulunduğu gibi gerek
rezervinin yetersiz olması gerekse kalite düşüklü-
ğü, verimsizlik gibi çeşitli nedenlerle ülke içi ihtiyacı
karşılamadığı için ithal edilen yer altı zenginlikleri de
vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'
nin çok zengin olduğu ve ihraç ettiği bir yer altı
zenginliği ile çeşitli nedenlerle ihtiyacın çoğunlu-
ğunu ithalat yoluyla karşıladığı bir yer altı zengin-
liği doğru verilmiştir?
İhraç edilen
ithal edilen
A)
Lületasi
Krom
B)
Bor
Linyit
C)
Doğal gaz
Boksit
D)
Mermer
Taş kömürü
E)
Bakır
Petrol

10. Kaynak yeterliliği açısından Türkiye'nin maden po- tansiyeli değerlendirildiğinde, endüstriyel harmad- deler başta olmak üzere çoğu maden açısından ülkemizin kendine yeterli kaynaklara sahip olduğu görülmektedir. İhtiyacımızı tümüyle yurt içi kaynak- lardan temin edebildiğimiz ve hatta bir kısmını ihraç ettiğimiz çok sayıda maden bulunduğu gibi gerek rezervinin yetersiz olması gerekse kalite düşüklü- ğü, verimsizlik gibi çeşitli nedenlerle ülke içi ihtiyacı karşılamadığı için ithal edilen yer altı zenginlikleri de vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde Türkiye' nin çok zengin olduğu ve ihraç ettiği bir yer altı zenginliği ile çeşitli nedenlerle ihtiyacın çoğunlu- ğunu ithalat yoluyla karşıladığı bir yer altı zengin- liği doğru verilmiştir? İhraç edilen ithal edilen A) Lületasi Krom B) Bor Linyit C) Doğal gaz Boksit D) Mermer Taş kömürü E) Bakır Petrol

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster